Ο πρώτος από κάθε όμιλο κερδίζει πλούσια δώρα και περνάει στην επόμενη φάση.

 


ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ 5χ5 2022-2023
ΔΕΥΤΈΡΑ
ΤΡΊΤΗ
ΤΕΤΆΡΤΗ
ΠΈΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
ΚΥΡΙΑΚΉ
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ 7χ7 2022-2023
1ος ΌΜΙΛΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ 1ος ΌΜΙΛΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ 2ος ΌΜΙΛΟΣ
SUMMER 2023 7 x 7
SUMMER 7 x 7
SUMMER 2023 5x 5
ΔΕΥΤΈΡΑ
ΤΡΊΤΗ
ΤΕΤΆΡΤΗ
ΠΈΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ 5χ5 2023-2024
1ος ΌΜΙΛΟΣ
2ος ΌΜΙΛΟΣ
3ος ΌΜΙΛΟΣ
4ος ΌΜΙΛΟΣ
5ος ΌΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ 7χ7 2023-2024
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ 7χ7 1ος ΌΜΙΛΟΣ
SUMMER 2024 7 x 7
SUMMER 2024 7 x 7 1os ΌΜΙΛΟΣ
SUMMER 2024 5x 5
ΔΕΥΤΈΡΑ
ΤΡΊΤΗ
ΤΕΤΆΡΤΗ
ΠΈΜΠΤΗ