Ο πρώτος από κάθε όμιλο κερδίζει δώρα αξίας €300 και περνάει στην επόμενη φάση.

Ο πρώτος της επόμενης φάσης κερδίζει €1.000 μετρητά!

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 7x7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5x5
ΔΕΥΤΕΡΑ1
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ2
ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ WIND
WIND
EUROBANK
EUROBANK 2018